اعضاء هیئت مدیره شرکت پرشین آسانبر اطلس:


 آقاي مسعود توفیقی طهرانی منفرد به عنوان رئیس هئیت مدیره
• داراي مدرك مهندسی آسانسور از دانشگاه کوشا
• مدرس دانشگاه در رشته آسانسور
• داراي بیش از 30 سال سابقه در صنعت الکترونیک و آسانسور
• عضویت در اتاق بازرگانی
• داراي گواهینامه ITC در رشته آسانسور با درجه عالی

 آقاي هومن توفیقی طهرانی منفرد به عنوان مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
• داراي مدرك فوق لیسانس عمران سازه
• عضویت در اتاق بازرگانی
• مدیر فنی شرکت پرشین آسانبر اطلس
• عضو سازمان نظام مهندسی


 آقاي امیر طارمی به عنوان عضو هیئت مدیره
• داراي مدرك لیسانس برق قدرتمی گردد.• رئیس دستگاه نظارت خط یک مترو تهران
• داراي گواهینامه Protection SEPAM از کشور چین در سال 2008
• داراي گواهینامه RC of Switchgear KV20 از کشور چین در سال 2008
• داراي گواهینامه LPS of Switchgear KV20 از کشور چین در سال 2008
• داراي گواهینامه LPS of Switchgear LV از کشور چین در سال 2008
• داراي گواهینامه -13EE-TUSRC از کشور چین در سال 2001