مهندس امیر طارمی

مهندس امیر طارمی

مدیر فنی و عضو هیئت مدیره

*دارای مدرک لیسانس برق قدرت
*رئیس دستگاه نظارت خط یک مترو تهران
*دارای گواهینامه sepam protection از کشور چین در سال 2008
*دارای گواهینامه switchgear of RC از کشور چین در سال 2008

مهندس مسعود توفیقی طهرانی منفرد

مهندس مسعود توفیقی طهرانی منفرد

مدیر فنی و رئیس هیئت مدیره

*دارای مدرک مهندسی آسانسور از دانشگاه کوشا
*دارای بیش از 30 سال سابقه در صنعت الکترونیک و آسانسور
*مدرس دانشگاه کوشا در رشته آسانسور
*عضو اتاق بازرگانی
*دارای گواهینامه ITC در رشته آسانسور

مهندس هومن توفیقی طهرانی منفرد

مهندس هومن توفیقی طهرانی منفرد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

*دارای مدرک لیسانس عمران
*عضو سازمان نظام مهندسی